Truyện cười: vẫn là bệnh cũ thôi

Bác sĩ khám cho một thương binh, mãi không luận ra được căn bệnh liền hỏi anh ta:

– Những triệu chứng này có từ khi anh bị thương đúng không?
– Vâng, thưa bác sĩ.
– Phải rồi, bệnh của anh là vết thương cũ tái phát.

Nguồn: sưu tầm

Bình luận Facebook