Truyện cười: xem thằng ấy còn nấp được vào đâu

Ngư dân than phiền với bạn:

– Lần nào đi biển về tao cũng bắt được… một thằng nằm trong gầm giường!
– Hãy kiếm việc gì đó trên bờ thôi, đừng đi biền biệt như vậy nữa.
– Vẫn phải đi chứ, nhưng lần này tao đã cưa béng mấy cái chân giường rồi.

Nguồn: sưu tầm

Bình luận Facebook