Truyện cười: ruồi hay rệp

Khách đang nhận phòng, hỏi nhân viên phục vụ:

– Này anh, mấy chấm đen trên tường kia là ruồi hay rệp đấy?
– Muốn biết, ông chỉ việc vớ chiếc dép nện một nhát, nếu nó bay thoát thì là ruồi, còn nếu chết bẹp gí thì chắc chắn là rệp.

Nguồn: sưu tầm

Bình luận Facebook