Truyện cười: đứng chẳng tới thì nằm

Một
cô gái lấy phải anh chồng thấp hơn mình nên bị bạn bè trêu rằng:

Vợ cao
mà lấy chồng lùn Chồng yêu chồng kiễng chồng “hun” vào… cằm. Do đã dự
liệu từ trước, cô bình tĩnh đáp lại họ: Vào cằm thì mặc vào cằm Đứng
“hun” chẳng tới thì… nằm chớ sao!

Nguồn: sưu tầm

Bình luận Facebook