Truyện cười: vẫn muốn lập kỷ lục

Một quán quân thể thao bị ốm, bác sĩ bảo:

– Anh sốt cao quá!
– Bao nhiêu thưa bác sĩ?
– 41 độ.
– Thế kỷ lục thế giới là bao nhiêu?

Nguồn: sưu tầm

Bình luận Facebook