Truyện cười: dùng “liều cao” trong canh bạc

Trong phòng trực cấp cứu, ba bác sĩ đang đánh bạc. Họ lần lượt đặt giá cho ván bài của mình:

– Tôi đặt 100.000!
– Tôi chơi gấp đôi: 200.000!
– Tôi chấp cả hai ông luôn: 500.000! Con bệnh ở giường bên không nén
nổi tò mò vì thấy canh bạc đã đến hồi “khát cháy cổ”, anh ta ráng hết
sức nhỏm dậy nhìn:
– Trời! Các ông chơi… bằng ống penixilin à?

Nguồn: sưu tầm

Bình luận Facebook