Truyện cười: sợ mất vệ sinh thêm lần nữa

Khách hàng bảo bồi bàn:

– Anh dùng tay giữ miếng bít tết như vậy trông rất mất vệ sinh.
– Thưa ngài, nếu không giữ nhỡ nó rơi lần nữa thì càng bẩn hơn ạ!

Nguồn: sưu tầm

Bình luận Facebook