Truyện cười: góp ý với bằng chứng cụ thể

Tại nhà hàng nọ, một ông khách cáu um lên đòi đưa cho mình cuốn sổ góp ý.

Khi ông ta đã ra về, bà chủ hỏi nhân viên:
– Ông ta viết cái gì trong đó vậy?
– Thưa, ông ta không viết gì cả mà chỉ kẹp vào sổ một miếng trứng ốpla thôi ạ!

Nguồn: sưu tầm

Bình luận Facebook