Truyện cười: chỉ khác một chút về hình thức

Ông khách gọi bồi bàn đến hỏi:

– Tôi thường xuyên ăn bít tết ở đây, bao giờ một xuất cũng có hai miếng thịt. Tại sao hôm nay chỉ có một?
– Ồ, xin lỗi ông, chắc là đầu bếp quên cắt nó ra làm đôi ạ!

Nguồn: sưu tầm

Bình luận Facebook