Truyện cười: thổi bay mất rồi nên phải gọi thêm

Khách gọi anh bồi:

– Cho tôi thêm một đĩa bít tết nguội nữa, miếng này nóng quá không thể ăn được!
– Sao ông không thổi cho nguội để ăn mà lại gọi xuất khác?
– Chính vì đã thổi bay mất một nửa rồi nên tôi mới phải gọi thêm đấy!

Nguồn: sưu tầm

Bình luận Facebook