Truyện cười: rủi ro càng lớn càng hấp dẫn

Một đại lý bảo hiểm đang sôi nổi thuyết phục khách hàng:

– Thưa ngài, nếu bị mất ngón tay cái, ngài sẽ được đền bù 10% số tiền
bảo hiểm, tức là khoảng 100 triệu. Còn nếu mất đi một cánh tay, ngài sẽ
được hưởng ngay 500 triệu…
– Mức đền bù cao nhất là bao nhiêu?
– Vâng, nếu ngài bị gãy xương sống thì tuyệt! Khi đó, ngài sẽ giàu to.

Nguồn: sưu tầm

Bình luận Facebook