Truyện cười: kết quả của mối liên kết

– Cậu làm thế nào mà chỉ trong 3 năm đã có được một sản nghiệp đàng hoàng như thế này?

– Tớ liên kết với một doanh nghiệp có nhiều vốn.
– Tỷ lệ đóng góp thế nào?
– Anh ta lo vốn còn tớ góp kinh nghiệm.
– Kết quả ra sao?
– Như cậu thấy đấy, tớ thì có tiền còn anh ta tích lũy được kinh nghiệm.

Nguồn: sưu tầm

Bình luận Facebook