Truyện cười: đề thi quá dễ

Bốn
sinh viên nọ đi Vũng Tàu chơi và dự định trở về vào chiều chủ nhật để
học bài cho buổi thi sáng hôm sau.
Do ham vui, trưa thứ hai họ mới về
đến nơi và đành phải nói dối giáo sư rằng, xe bị nổ lốp trên đường nên
họ đã bị trễ buổi thi, xin thầy cho thi lại. Giáo sư ngẫm nghĩ một chút
rồi đồng ý. Bốn anh chàng nhẹ nhõm ra về và tối hôm đó ra sức học thật
khuya. Hôm sau, đến giờ thi giáo sư cho họ ngồi riêng mỗi người một
phòng. Đề thi chỉ có 2 câu hỏi: Câu 1: Đi chơi đâu? (5 điểm). Câu 2: Bể
lốp xe nào? (95 điểm).

Nguồn: sưu tầm

Bình luận Facebook