Truyện cười: ngay sau xe tôi đây này

Một
người thông báo bằng điện thoại cho cảnh sát giao thông rằng trên xa lộ
34, có một chiếc Mercedes 600,

biển số 2340 FF đang chạy với vận tốc
240 km/giờ. Viên cảnh sát trực ban ngạc nhiên hỏi:
– Ông đang quan sát đối tượng bằng phương tiện gì mà có các thông số chính xác đến vậy?
– Thì nó đang chạy ngay sau xe tôi đây này!
– !!!

Nguồn: sưu tầm

Bình luận Facebook