Truyện cười: người truyền giáo và vị tù trưởng

Một
người truyền giáo đã bỏ ra vài năm để chỉ bảo cho một bộ lạc thổ dân
cách thức trồng trọt và xây dựng mọi thứ để tự cung tự cấp cho mình.

Về
sau, ông nhận ra rằng, ông chưa bao giờ dạy cho bộ tộc đó nói tiếng
Anh. Vì vậy, ông gọi vị tù trưởng cùng đi bộ vào rừng, chỉ một cái cây
và nói với vị tù trưởng: “This is a tree” (Đây là một cái cây). Vị tù
trưởng nhìn cây và lẩm bẩm: “Tree”. Người truyền giáo lấy làm hài lòng
với câu trả lời đó. Họ đi xa hơn nữa và người mục sư chỉ một hòn đá,
nói: “This is a rock” (Đây là một hòn đá). Nghe thế, vị tù trưởng nhìn
và nói: “Rock”. Mục sư thật sự cảm thấy hăng hái về kết quả đó. Khi ông
nghe tiếng sột soạt trong một bụi cây bèn ngó trộm vào trong và nhìn
thấy một đôi nam nữ đang quấn lấy nhau. Vị mục sư thực sự cảm thấy bối
rối và nhanh chóng phản ứng lại: “Riding a bike” (Đang cưỡi xe đạp). Vị
tù trưởng thoáng nhìn đôi nam nữ, lập tức lôi cây súng ra và bắn chết
họ. Mục sư nổi giận và la hét vị tù trưởng rằng, ông đã tốn biết bao
công sức để dạy cho bộ tộc như thế nào là văn minh và cách đối xử đúng
với mọi người và tại sao anh ta có thể giết chết những người này một
cách dã man như vậy? Vị tù trưởng lạnh lùng: “My bike”.

Nguồn: sưu tầm

Bình luận Facebook