Truyện cười: chỉ ba lần thôi

Trong
giờ học “Giải phẫu sinh lý người”, một nữ sinh nọ mất trật tự nhiều
lần.

Ông giáo đã nhắc nhở nhưng không được, tức quá bèn quát:
– Này em kia, tôi sẽ đuổi ra khỏi lớp nếu em không trả lời được câu hỏi
sau đây: “Bộ phận nào trong cơ thể người lúc bé nhất và lúc to nhất có
thể tích gấp bẩy lần”. Cô học trò suy nghĩ rồi đỏ mặt ấp úng không trả
lời, chỉ cười “khi… khi”
– Sao không trả lời đi còn cười gì?
– “khi… khi”
– …!!!
– “khi… khi”
– Thôi đủ rồi! Em hãy ra khỏi lớp ngay vì không thuộc bài. Hãy nghe
đây: “Đó là phổi, khi ta hít vào và thở ra thể tích chênh nhau gấp bẩy
lần. Còn cái “khi khi” của cô chỉ có ba lần thôi”!

Nguồn: sưu tầm

Bình luận Facebook