Truyện cười: dịch chuyện vui mỹ sang tiếng nhật

Nhà
văn Mỹ đến nói chuyện tại một trường đại học ở Nhật, thông qua người
phiên dịch.

Ông kể liền mạch một câu chuyện vui khá dài rồi dừng lại để
anh thông ngôn làm việc. Diễn giả rất ngạc nhiên trước việc anh ta chỉ
nói có vài câu mà tất cả sinh viên đều cười ồ lên. Lúc kết thúc bài
nói, nhà văn cảm ơn anh chàng kia vì đã dịch rất giỏi. Ông hỏi:
– Làm thế nào mà chỉ vài lời thôi anh đã chuyển cả một chuyện cười dài như vậy sang tiếng Nhật?
– Tôi không thuật lại câu chuyện mà chỉ nói với họ là ngài vừa kể một câu chuyện cười, đề nghị cả hội trường cười to lên.

Nguồn: sưu tầm

Bình luận Facebook