Truyện cười: cạo nhầm râu của đứa bên cạnh

Trước hàng quân, thiếu uý quát to:

– Binh nhất John! Tại sao anh không cạo râu buổi sáng?
– Thưa sếp, tôi có cạo, nhưng có tới 9 thằng bu quanh cái gương. Chắc là tôi cạo nhầm râu của đứa bên cạnh.

Nguồn: sưu tầm

Bình luận Facebook