Truyện cười: hai lần bị bố đánh

Con mách mẹ:
– Hôm nay bố đánh con những hai lần liền mẹ ạ!

– Sao lại như vậy?
– Lần thứ nhất do con không chịu đưa sổ liên lạc cho bố xem, còn lần thứ hai là sau khi bố xem xong cuốn sổ ấy.

Nguồn: sưu tầm

Bình luận Facebook