Truyện cười: kê khai tài sản

Trước khi từ giã cõi đời, người cha nghèo trăng trối:

– Cha đã lập di chúc để lại cho con 9.000 lạng vàng.
– Nhà mình chẳng có lấy một cắc, tại sao phải lập di chúc như thế hở cha?
– Để phòng xa! Nếu sau này con được làm quan thì có cớ mà kê khai tài sản, thoả sức đục khoét, con ạ.

Nguồn: sưu tầm

Bình luận Facebook