Truyện cười: thời gian thì có ý nghĩa gì

Anh
ông dân nọ đứng trong vườn cùng đàn lợn của mình, tay ôm một con lợn
to, nâng lên cho nó ăn táo trên cây,

rồi lại làm như thế với con thứ
hai, thứ ba… Thấy lạ, một người qua đường lại gần anh chàng và hỏi:
– Tại sao anh không rung cây cho táo rơi xuống để đàn lợn ăn, như thế
có phải đỡ tốn thời gian hơn không? Người nông dân ngạc nhiên:
– Thời gian à? Thời gian thì có ý nghĩa gì với một con lợn chứ?

Nguồn: sưu tầm

Bình luận Facebook