Truyện cười: mất xe

Một
người bị mất xe máy, trong tay chỉ còn lại giấy đăng ký.

Nghĩ rằng bán
quách nó đi cho đỡ phí, ông ta đăng quảng cáo: Tôi nhặt được một đăng
ký xe máy mang biển số…, số khung…, số máy… Ai có chiếc xe trùng
khớp với các số liệu trên, mang tiền đến chuộc tại địa chỉ X.

Nguồn: sưu tầm

Bình luận Facebook