Truyện cười: thằng anh nó

Tom đi học về với một mắt thâm đen, bố hỏi tại sao, Tom nói:

– Con đã thách đấu với Michael và cho nó quyền chọn vũ khí.
– Cao thượng đấy! Thế nó đã dùng cái gì để đánh nhau với con vậy?
– Dạ, con không ngờ, vũ khí mà nó chọn là… thằng anh nó.

Nguồn: sưu tầm

Bình luận Facebook