Truyện cười: ông ấy đang trả giá

Hai vợ chồng nọ cùng chết trong một tai nạn, hồn bay đến cửa Thiên đàng. Thánh Peter ra mở cửa và báo với họ:

– Cứ mỗi lần không chung thủy với bạn đời của mình, các con sẽ phải trả
giá bằng một lần kim đâm. Sau khi bị đâm, bà vợ lấm lét che ba vết kim,
quay lại hỏi Thánh Peter:
– Chồng con đâu rồi?
– Ông ta đang nằm trên… dàn máy may công nghiệp!

Nguồn: sưu tầm

Bình luận Facebook