Truyện cười: bây giờ mới đúng

Nhà
ngoại giao nọ vốn nổi tiếng với tính hài hước. Một lần dự tiệc, khi ông
ta đến mọi người đã ngồi kín bàn ăn, ông ta đành ngồi xuống một chiếc
ghế thừa ở góc bàn.

Mới yên chỗ, ông ta đã lên tiếng:
– Tôi xin đố các vị giữa hai chân tôi là cái gì? Bàn tiệc chợt im ắng
hẳn, cánh đàn ông thì lấy khăn tay che miệng cười, cánh đàn bà thì
ngượng nghịu ngó lơ. Đợi cho yên ắng, ông mới giải đáp:
– Giữa hai chân tôi bây giờ là cái chân bàn. (Ý nói một quan khách như
ông mà lại phải ngồi ở góc bàn). Mọi người đều ồ lên thở phào. Chủ bữa
tiệc đề nghị mời ông vào vị trí giữa bàn. Vừa ấm chỗ ông lại nói:
– Bây giờ đố các vị giữa hai chân tôi là cái gì? Khác với lúc nãy,
tiếng phỏng đoán nổi lên râm ran, người đoán chân ghế, người đoán thìa,
nĩa… ông đều lắc đầu tất, đợi mọi người yên lặng, ông mới thủng thẳng
trả lời:
– Giữa hai chân tôi bây giờ là cái mà các vị đoán lúc nãy.

Nguồn: sưu tầm

Bình luận Facebook