Truyện cười: vừa dạy xong bài học đau đớn

Trước
cổng thiên đàng, Thánh Peter đang tra cuốn sổ lớn xem người vừa đến có
xứng đáng được chấp nhận không. Sau một hồi, Thánh nhíu mày nói:

– Không có gì xấu xa trong cuộc đời của anh, nhưng anh cũng chưa làm
điều gì thực sự tốt đẹp. Nếu anh chỉ ra được một điều tốt đẹp mà anh đã
làm thì ta chấp nhận. Anh chàng hào hứng kể ngay:
– Con đang lái xe trên đường bỗng thấy một nhóm côn đồ khoảng 50 tên đang tấn công một cô gái tội nghiệp. Con dừng lại, dùng cờ
-lê đập một phát làm tên cầm đầu to lớn ngã xuống. Sau đó, con quay sang đồng bọn của hắn, đang vây xung quanh, quát to:
– Hãy để cho cô gái vô tội này được yên! Cút đi trước khi tao dạy cho tất cả bọn bay một bài học đau đớn!
– Thật ư? Thế con đã dạy cho chúng bài học đó chưa?
– Thánh Peter cảm động hỏi.
– Dạ rồi, chỉ mới cách đây… 2 phút thôi ạ!

Nguồn: sưu tầm

Bình luận Facebook