Truyện cười: chỉ uống cho bạn thôi

Anh chàng nghiện luôn gọi 2 ly Whisky một lần. Bồi bàn thắc mắc:

– Sao anh không gọi một cốc đôi mà lại là hai cốc đơn?
– Tôi nhớ bạn. Tôi gọi cho tôi và anh ấy. Vài tháng trôi qua… Bỗng
một hôm, anh nghiện chỉ gọi 1 ly Whisky. Anh bồi bàn lo lắng hỏi:
– Có chuyện gì xảy ra với bạn anh vậy?
– Không, anh ta vẫn uống như thường. Nhưng tôi quyết định cai rượu!

Nguồn: sưu tầm

Bình luận Facebook