Truyện cười: họ hàng xa

Hai bợm nhậu “tỉ tê” với nhau. Chợt một bợm vỗ đùi cái đét, hỏi:

– Nếu ông già vợ của thằng anh rể mày ốm, mày có đến thăm không? Bợm kia trả lời không chút đắn đo:
– Họ hàng xa lắc xa lơ, đến thăm làm gì cho mệt!

Nguồn: sưu tầm

Bình luận Facebook