Truyện cười: được cho nghỉ sớm

Giám đốc hỏi người xin việc:

– Ở chỗ cũ, anh làm việc được bao lâu?
– 10 năm, thưa ông.
– Thế sao anh lại ra đi?
– Dạ, hợp đồng là 20 năm, nhưng em được… ân xá.

Nguồn: sưu tầm

Bình luận Facebook