Truyện cười: thói quen ở sư đoàn

Một
vị tướng 4 sao hồi hưu tái ngộ với người cần vụ đã từng theo ông nhiều
năm, nay cũng đã về vườn. Sau mục thăm hỏi, vị tướng đề nghị người cần
vụ cũ đến làm việc tiếp cho mình:

– Công việc của cậu vẫn giống như khi còn ở sư đoàn thôi, không có gì
thay đổi cả. Người lính cũ nhận lời. Bắt đầu ngày làm việc đầu tiên,
đúng 8 giờ, anh lính già vào phòng ông tướng, mở toang cửa sổ, lay gọi
thủ trưởng dậy. Sau đó thản nhiên vòng qua phía bên kia giường, vỗ mạnh
vào mông bà tướng và nói:
– Sáng rồi cưng, dậy sửa soạn rồi rút lẹ đi, hôm khác lại tới.

Nguồn: sưu tầm

Bình luận Facebook