Truyện cười: “cứu tàu” suốt đêm

Trên
một chuyến tàu vượt Đại Tây Dương, cô gái viết trong nhật ký của mình:

Ngày thứ nhất: Biển đẹp, con tàu rất lớn và thuyền trưởng cực kỳ đẹp
trai. Ngày thứ hai: Thuyền trưởng đã tỏ tình, dọa sẽ làm đắm con tàu
nếu mình từ chối. Ngày thứ ba: Ăn tối với “mối đe dọa” con tàu. Ngày
thứ tư: Suốt đêm qua, mình đã cứu con tàu cùng 1.300 hành khách.

Nguồn: sưu tầm

Bình luận Facebook