Truyện cười: bị “tiền” bao vây

Trong chiến luỹ, để động viên binh lính, viên chỉ huy treo thưởng:

– Cứ mỗi tên địch bị hạ các cậu sẽ được thưởng một quan tiền. Vài giờ sau, một tân binh lập cập bò vào báo:
– Thưa xếp… chúng… chúng ta sắp giàu to rồi, quanh công sự cơ man… là…là “tiền”!

Nguồn: sưu tầm

Bình luận Facebook