Truyện cười: đoán ra tin xấu

Từ phòng xét nghiệm đi ra, bác sĩ nói với bệnh nhân:

– Tôi có một tin tốt và tin xấu cho anh.
– Cho tôi biết tin tốt trước
– người ốm lạc quan đề nghị.
– Tên của anh sẽ được người ta đặt cho một căn bệnh mới.

Nguồn: sưu tầm

Bình luận Facebook