Truyện cười: phong cách chữa bệnh tự tin

Bác
sĩ Christ vừa mới chuyển lên một bệnh viện ở Detroy.

Sau vài hôm, một
số bệnh nhân bắt đầu xì xào về phương pháp chữa bệnh của bác sĩ mới.
Ông không bao giờ hỏi han bệnh nhân về bệnh tình hoặc triệu chứng mà
bắt tay vào chữa trị ngay. Một đồng nghiệp nói chuyện với vợ ông:
– Chồng bà có phong cách chữa bệnh tự tin hiếm thấy!
– Ồ! Phong cách này hình thành từ mấy chục năm ông ấy làm bác sĩ thú y đấy!

Nguồn: sưu tầm

Bình luận Facebook