Truyện cười: không thấy

Một vị tướng hải quân nổi tiếng là nóng nảy. Chiều nọ, sau khi nhậu xong, ông lên đài quan sát hỏi thuỷ thủ:

– Hạm đội này có hai tuần dương hạm, sao chỉ thấy một?
– !?…
– Chiếc kia lỉnh đi đâu? Trả lời mau! Đồ ăn hại!
– viên tướng nổi giận.
– !? Cuối cùng, một thủy thủ vớ mũ sắt đội lên đầu rồi lắp bắp thưa:
– Xin ..xin …Thiếu tướng bớt giận. Ngài đang… đang… đứng trên nó đấy ạ!

Nguồn: sưu tầm

Bình luận Facebook