Truyện cười: cũng muốn xuống trần gian

Đổng
Vĩnh nổi tiếng hiếu hạnh. Ngọc Hoàng biết chuyện bèn lệnh cho một tiên
nữ xuống làm vợ chàng.

Hôm làm lễ đưa tiễn, các tiên nữ khác tranh nhau
căn dặn người may mắn:
– Xuống tới đó, thấy có người nào được như anh ấy, nhớ nhắn tin về ngay nhé!

Nguồn: sưu tầm

Bình luận Facebook