Truyện cười: kiến, voi và tê giác

Trong
rừng có một con kiến, một con voi và một con tê giác. Một hôm, kiến ghé
tai nói nhỏ với voi một câu, voi ngất.

Hôm sau, voi lại nói nhỏ với
kiến một câu, kiến ngất. Hôm sau nữa thì tê giác chạy đến chỗ voi và
kiến kêu lên một tiếng, cả hai đều ngất. Đố các bạn, voi, kiến và tê
giác nói những câu gì? Xin bật mí: Kiến: Anh ơi, em có thai rồi! Voi:
Em ơi, ta làm lại đi! Tê giác: Papa, mama….

Nguồn: sưu tầm

Bình luận Facebook