Truyện cười: đừng để mất vui

Sân
sau của nữ tu viện, các sơ đang cười đùa hò hét tranh nhau một chiếc xe
đạp.

Quá ồn và ngứa mắt, Mẹ bề trên bước ra quát to:
– Các cô, có bé cái mồm đi không. Tôi mà lấy cái yên xe vào là mất vui đấy!

Nguồn: sưu tầm

Bình luận Facebook