Truyện cười: tìm kiếm

Một nữ giám đốc kể với bạn rằng cô ta đang tuyệt vọng tìm kiếm một nhân viên kế toán.

Người bạn liền hỏi: Chẳng phải gần đây công ty bạn vừa nhận một nhân viên kế toán vào làm việc còn gì?

Nữ giám đốc đáp: Đấy chính là nhân viên kế toán mà tôi đang tìm kiếm đấy!

Nguồn: sưu tầm

Bình luận Facebook