Truyện cười: tam đại gàn!

Nhà nọ có ba ông cháu. Một hôm, ông sai cháu ra chợ mua một đồng mắm và một đồng tương. Thằng bé mang hai cái bát ra chợ mua, nhưng đi một lúc, sực nhớ ra, quay lại hỏi ông:
– Ông ơi! Ðồng nào mua mắm, đồng nào mua tương?
Ông bảo:
– Ðồng nào cũng được.
Thằng bé lại chạy đi, một hồi lâu, lại mang hai cái bát không về, hỏi:
– Ban nãy cháu quên chưa hỏi ông bát nào đựng mắm, bát nào đựng tương?
Ông tức quá đánh cho nó mấy roi. vừa lúc đó, bố thằng bé đi đâu về, thấy thế nổi giận nói:
– à! Ông đánh con tôi phải không? Thế thì tôi sợ gì mà không đánh con ông.
Nói rồi liền cầm gậy tự đánh vào mình.
Người ông cũng phát khùng lên mà bảo:
– à! Mày đánh con ông thì ông treo cổ cha mày lên.
Rồi ông ta xăm xăm đi tìm thừng để treo cổ.

Nguồn: sưu tầm

Bình luận Facebook