Truyện cười: trứng vịt muối

Hai anh em nhà nọ vào quán ăn cơm. Nhà quán dọn don cơm trứng vịt muối cho ăn. Người em hỏi người anh:
 Cũng là trứng vịt, sao quả này lại mặn như thế này nhỉ?
Người anh bảo:

– Chú hỏi thế người ta cười cho đấy. Quả trứng vịt muối mà cũng không biết!

Người em lại hỏi:
– Thế trứng vịt muối thì ở đâu ra?
Người anh ra vẻ thông thạo bảo:
– Chú mày kém thật! có thế mà cũng không biết! Con vịt muối thì nó đẻ ra trứng vịt muối chứ sao.

Nguồn: sưu tầm

Bình luận Facebook