Truyện cười: chả có con nào nhỏ

Một anh tuy đã có vợ và có con ba bốn tuổi, nhưng tính vẫn tham ăn. Một hôm, anh ta ra đồng kiếm được mấy con cá đem về đốt lửa ngồi nướng.
Giữa lúc ấy, thằng con anh ta đói đang khóc quấy mẹ. Nhân trông thấy chồng nướng cá, mẹ nó dỗ:
– úi chà! Con cá vàng không? Nín đi rồi bố cho.
Thằng bé nín ngay, nhưng anh ta gắt:
– Vàng gì? Có phải nghệ đâu mà vàng!
Thằng bé lại khóc. Mẹ nó dỗ:
– Nín đi, kìa trông cá béo quá kìa! Nín đi rồi bố cho.
Thằng bé lại nín. Anh ta cau mặt:
– Cá đấy chứ có phải thịt đâu mà béo mấy chả béo!
Thằng bé lại giãy nảy lên khóc. Mẹ nó dỗ mãi không nín đành phải chỉ vào gắp cá nói:
– Nín đi rồi bố xem con nào nhỏ bố cho một con.
Nhưng anh chồng quát:
– Ba con bằng nhau, chả có con nào nhỏ cả.

Nguồn: sưu tầm

Bình luận Facebook