Truyện cười: đăng cáo phó

Bà T ốm chết. Ông chồng đến toà soạn báo thuê đăng cáo phó.

Thấy ông ta chỉ đọc có hai từ: “T mất”, người phụ trách trang nói:

– Biểu giá thấp nhất cho phép ông đăng hai từ nữa.
– Nếu vậy, anh ghi thêm cho tôi là: “Bán nhà”.

Nguồn: sưu tầm

Bình luận Facebook