Truyện cười: cầm máu

Một sinh viên nghành y hỏi thầy:
 -Thưa thầy, nếu bị chảy máu ở tay thì phải buộc ga-rô ở tay để cầm máu phải không?
-Đúng thế!. Chảy máu ở đâu thì phải buộc thật chặt ga-rô ở đó!. Thầy giáo trả lời.
Sinh viên hỏi tiếp:
-Vậy nếu bị chảy máu ở cổ thì phải buộc thật chặt ga-rô ở cổ đúng không thầy ?
-Thầy giáo : !!!

Nguồn: sưu tầm

Bình luận Facebook