Truyện cười: vẫn phải quảng cáo

Một thương gia đang nằm chờ chết, thều thào đọc chúc thư cho viên luật sư:

– … Có lẽ cũng phải nghĩ đến các nhân viên của tôi một chút. Hãy chia
cho mỗi người phục vụ trên 25 năm nửa triệu USD… Luật sư ngạc nhiên:
– Nhưng hãng của ngài chỉ mới thành lập có 15 năm thôi mà? Vị thương gia thở hắt:
– Vâng, tôi nhớ. Nhưng phải quảng cáo chứ!

Nguồn: sưu tầm

Bình luận Facebook