Truyện cười: về với nỗi khổ

Trên
xe khách, một cô gái nước mắt chan hoà, đưa tay ra ngoài vẫy người đàn
ông đi tiễn.

Bà già ngồi bên cạnh thở dài thông cảm:
– Ngày xưa, mỗi khi chia tay chồng, tôi cũng mang tâm trạng buồn như vậy.
– Cháu đâu có sướng như bà, bởi vì bây giờ cháu phải về với chồng cháu đây.

Nguồn: sưu tầm

Bình luận Facebook