Truyện cười: nhạc sĩ tuyệt vời

Trong
một buổi hoà nhạc, có một nhạc sĩ chơi đàn một dây, rất đặc biệt.

Khi
nhạc sĩ này chơi xong bản nhạc, dừng lại nhìn khán giả thì thấy mọi
người đã ngủ ngay tại ghế. Duy chỉ có một người đàn ông tiến đến gần
nhạc sĩ, bỏ mũ, cúi đầu nghiêng mình kính cẩn thưa:
– Thưa ngài, ngài chơi đàn hay tuyệt vời. Trong cuộc đời “thiến lợn”
của tôi, chưa bao giờ tôi thấy con lợn nào kêu hay như tiếng đàn của
ngài!

Nguồn: sưu tầm

Bình luận Facebook