Truyện cười: ngủ ngon lần cuối

Trước khi rút xương sườn của Adam để làm cho anh ta một người đàn bà, Thượng đế đã đánh thuốc mê cho Adam rồi thở dài:

– Tội nghiệp, đây là lần cuối cùng con được ngủ yên.

Nguồn: sưu tầm

Bình luận Facebook