Thuốc xịn!

Trao gói thuốc trừ gián cho khách hàng, chủ tiệm nói đầy vẻ tự tin:

– Khi ông xịt thuốc này vào căn phòng của ông, lũ gián trong đó sẽ sang chiến đấu với gián nhà hàng xóm.
Mấy hôm sau vị khách hàng trở lại tiệm, chủ tiệm vồn vã hỏi:
– Thế nào, thuốc phát huy tác dụng chứ?
– Vâng, lũ gián nhà tôi chiến đấu rất hăng và bắt về nhà cơ man nào là tù binh!

!!!!!

Nguồn: sưu tầm

Bình luận Facebook