Tụm bốn

Vợ bắt quả tang chồng đánh bạc, chị giân run, la chồng:

– Anh đã hứa với tôi là không tụm năm, tụm ba uống rượu, đánh bài nữa. thế mà ….
– Thì em thấy đó! Bọn anh đâu có tụm năm, tụm ba gì đâu.
– Thế thì tụm gì đây ?
– Tụm bốn !
– !!!!!?

Nguồn: sưu tầm

Bình luận Facebook